MURNING

Våra murare utför stora och små murningsarbeten i Skåne med omnejd. Med vår yrkeskunskap kan du känna dig trygg att lämna arbetet i våra händer och du kan vara säker på att arbetet blir professionellt utfört av murare med erfarenhet.

MURARE MED LÅNG ERFARENHET

Tillsammans planerar vi arbetet noga och erbjuder vi våra kunder en komplett lösning för murning i Skåne och närliggande områden.
Vi arbetar utifrån miljövänliga aspekter och det är viktigt för oss, vi väljer produkter för murarbeten med minimal miljöpåverkan och självklart kvalitetssäkrar vi såväl murningsarbetet och materialet. Lödde Mur & Puts AB har lång erfarenhet av murning och övriga renoveringsarbeten av fasader. Vi utför arbeten åt uppdragsgivare som bl.a. bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag och privata fastighetsägare.

Murning
Murning och Fogning av fasad.
Murning av uterum
Tegelmurning av moderna designvillor