OMFOGNING

Tycker du att din fasad börjar bli trist och den håller på att vittra sönder på grund av dåliga fogar.  Dessutom förloror den sin ursprungliga charm, men det är inte försent än! Vi har långt erfarenhet av omfogningar  av fasader och bytte av sönder sprängda balkar från rostiga armeringsjärn. Väljer du att foga om din fastighet så kommer den att vara lika fin som när den en gång var när den byggdes. Vi kan dessutom byta ut dåliga sten eller omfogning av skorsten. Är det äldre fastigheter så brukar man foga med kalkbruk som den ursprungligen var fogad med. Men fastigheter efter 60-talet var generellt murade med kakelcement bruk och då brukar man generellt foga med en c-bruk. Det kommer att bli en investering som din hus kommer att tacka dig för.


Fräsning och omfogning
Fräsning och omfogning
Fräsning och omfogning
Balkbyte samt omfogning av äldre hus
Balkbyte samt omfogning av äldre hus